นักออกแบบ UI

ชื่อบริษัท: เฟส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท:Face International Group Thailand Co., LTD
สถานที่ทำงาน:อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ห้วยขว้าง
ตำแหน่ง:นักออกแบบ UI
เงินเดือน:30000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
เวลาทำงาน:จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
การออกแบบกราฟิก, การออกแบบ UI ของแอพ, การออกแบบส่วนหน้าของเว็บ
1. รับผิดชอบการออกแบบส่วนต่อประสานของผลิตภัณฑ์ทางสังคมรวมถึงการทำโมดูลการทำงานใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ฯลฯ
2. วุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ วิจิตรศิลป์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบงานศิลปะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบส่วนหน้าของเว็บไซต์
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ วิจิตรศิลป์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบงานศิลปะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า2ปีและประสบการณ์การออกแบบเว็บไซต์
3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และ มีไอเดียย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
4. หากได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่องทางติดต่อ
Line:liling.lili
Wechat:Lilinglz1999

Leave a Reply

Your email address will not be published.