นักพัฒนาซอฟต์แวร์

255421098-4382475698548929-645724224580789779-n

บริษัทต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Web Application Platform และ Mobile Application จำนวนมาก พร้อมทำงานทันที มีประสบการณ์มาก่อน โดยบริษัทต้องการผู้ที่มีทักษะในการพัฒนา ดังนี้
– ใช้ Angular เป็น Frontend มีความเข้าใจพื้นฐาน TypeScript OOP, HTML, CSS และ REST API เป็นอย่างดี
– ใช้ Ruby on Rails ในการพัฒนา Back-end system
– ใช้ Kotlin , Swift คิดเป็น 40% ของการพัฒนา Mobile App ที่บริษัทใช้อยู่ 60% ใช้เทคโนโลยีแบบ Hybrid Application
– ระบบฐานข้อมูล MySQL
– ใช้ NodeJS เป็น Micro Services
– Production Deployment on CentOS with Nginx
– ใช้ Git เป็น และใช้ GitHub เป็น Project Source Control
– วิเคราะห์ และออกแบบ User Interface เบื้องต้นได้
– มีประสบการณ์การใช้ Linux OS, Mac OS ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท ดังนี้
– ระบบ ERP
– ระบบบริหารงานขายหน้าลานสำหรับสถานีบริการน้ำมัน
– ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับน้ำมันในถังใต้ดิน
– ระบบบริหารข้อมูลตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ
– ระบบบริหารร้านสะดวกซัก
คุณสมบัติผู้สมัคร
– สามารถใช้ Angular เป็น Frontend มีความเข้าใจพื้นฐาน TypeScript OOP, HTML, CSS และ REST API เป็นอย่างดี
– สามารถใช้ Ruby on Rails ในการพัฒนา Back-end system
– สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารฐานข้อมูล MySQL
– ใช้ Git เป็น และใช้ GitHub เป็น Project Source Control
– วิเคราะห์ และออกแบบ User Interface เบื้องต้นได้
– มีประสบการณ์การใช้ Linux OS, Mac OS ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– วุฒิ ปวส. , ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ไอที คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– กระตือรือร้นในการทำงาน และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
– อัธยาศัยดี สามารถทำงานสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม และยาเสพติด
– ฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
– ไม่สูบบุหรี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] 
โทร. 085-4479905 , 02 0778301
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Google Meet

Leave a Reply

Your email address will not be published.