Web Application Programmer

บริษัทฯ AI Terminal มีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Web Application Programmer ด่วน !!! , Mobile Application Programmer Graphic Design และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คุณสมบัติ : เพศ : ชาย, หญิง อายุ : 22 – 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาวิชา Computer Engineering , สาขาวิชา Information Technology , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก,สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้และประสานกับทีมอื่น หากสนใจส่ง Resume มาได้ที่ hr@aiterminal1.com Web Application Programmer หน้าที่ความรับผิดชอบ

Read more