Junior Game Designer

GAMEINDY เปิดรับสมัคร แบบด่วนๆ ตำแหน่ง : Junior Game Designer เงินเดือน 17k – 30k(หรือตามตกลง) สมัครคลิก >> http://bit.ly/2Lkly9a ความรับผิดชอบ พัฒนากรอบแนวคิด สร้างต้นแบบ กลไกต่างๆของเกม (ระบบเพื่อน, การแข่งขัน และอื่นๆ) ใส่เนื้อหา รายละเอียดแต่ละระดับ ปรับแต่งสมดุลในเกมโดยใช้ข้อมูลจากค่าสถิติ สื่อสารให้ทีมงานภายในและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เกมและกลไลต่างๆของเกม นำเสนอไอเดียและออกแบบ เกม ระบบต่างๆ เควสหรือกิจกรรมในเกม เขียนโปรแกรมภาษา LUA (หรือภาษา script อื่นๆ) เพื่อนำสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ใส่ลงไปในเกม เขียนโค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย และสะดวกในการแก้ไขภายหลัง คุณสมบัติผู้สมัคร หลงใหลในการเล่นเกมและพัฒนาเกม ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเชิงตรรกะ สื่อสาร ทำเอกสารและนำเสนองานได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้พื้นฐานด้าน วรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา ศิลปะ ดนตรี และตัวอย่างเกมในหัว

Read more