Developer/Programmer

รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน: Developer/Programmer จำนวน 2 อัตรา (พนักงานประจำ) เงินเดือน: ขึ้นกับประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมฯ/วิศวกรรมศาสตร์คอมฯ/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หรือกำลังศึกษาปีที่ 4) – สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET, Java, Golang, ReAct อย่างใดอย่างหนึ่ง – มีความเข้าใจ JQuery, JavaScript, Ajax อย่างใดอย่างหนึ่ง – เคยเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล MSSQL, MySQL, Mongo, Maria จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – เคยเขียนโปรแกรมประเภท REST API หรือ SOAP API จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – เข้าใจการทำงานแบบ Agile และ Scrum

Read more