Bakend Developer

บริษัท เทควิชั่น จำกัด เปิดรับ Bakend Developer เงินเดือน : 30,000 – 50,000 รายละเอียดงาน พัฒนา Web Application ด้วยภาษา Javascript และ Nodejs พัฒนาระบบตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบระบบไว้ ทำงานจันทร์-ศุกร์ เข้างาน 10.00 – 19.00 น. คุณสมบัติ มีประสบการณ์การพัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษา Javascript มีประสบการณ์การใช้งาน Express , MongoDB, Mongoose มีประกบการณ์ใช้งาน REST API ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่ง Resumu

Read more