Tag: Back-end Developer

Back-end Developer

บริษัท โรบอท กาแลคซี่ คิดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ROBOT GALAXY KIDS INTERNATIONAL CO., LTD. Back-end Developer (ทำงานที่บ้าน) หากคุณสนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ HR@GALAXYKIDS.AI หรือโทร 0632078833 หน้าที่ความรับผิดชอบ: ●พัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันหรือโซลูชันทางเทคนิคที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งด้านการทำงานและไม่ทำงาน รวมไปถึงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด ●ทำงานแบบใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการและเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจและข้อกำหนดของระบบ ●สื่อสารกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจและวัดความต้องการทางธุรกิจและคุณค่าของคุณลักษณะที่พัฒนาขึ้น ●เสนอแนวคิด (เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การบริการโดยรวม คุณสมบัติ: ●ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ●ประสบการณ์ 1-5 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ●มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย NodeJS ●มีความรู้เกี่ยวกับ AWS เป็นอย่างดี ●มีประสบการณ์ใน SPA (แอปพลิเคชันหน้าเดียว) เช่น Angular JS, Vue, JS และอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ●มีประสบการณ์กับระบบควบคุมแหล่งที่มาเช่น Git ●มีทัศนคติที่ดีและเปิดใจกว้าง ●มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คุณค้นหาวิธีทำสิ่งต่าง

Read more

Back-end Developer

#ODWnow (โอดีดับเบิ้ลยูนาว) เปิดรับสมัคร Back-end Developer 4 ตำแหน่ง เราต้องการขยายทีม เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ E-Commerce ทั้งในส่วนที่เราพัฒนาเองและส่วนของระบบ E-Commerce จาก Client (Brand ดัง ๆ ระดับประเทศมากมาย) Scope of work – ดูแล Web App ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน Platform – ดูแล Web Service ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน Platform – ประสานงานกับ Senior Developer ในการพัฒนา / ดูแล Web App (E-commerce , Platform) ใหม่ ๆ – รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย Requirement – ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา **

Read more

Front-end และ Back-end Developer

รับสมัคร Front-end และ Back-end Developer (contract 6 เดือน) EdVISORY ชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในทีมของเรา :: Developer : Front-end / Back-end :: contract 6 months / สัญญาจ้าง 6 เดือน (มีโอกาสต่อสัญญา) คุณสมบัติ Front-End Developer require : – จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม – Framework ที่ใช้ : Vue.js – (optional) ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ ERP จะพิจารณาพิเศษ คุณสมบัติ Back-End Developer require : – จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม

Read more