Security Operation Center Manager (SOC Manager),Cyber Security Analyst,Cybersecurity Operator

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "CGC GROUP เปิดรับสมัครงาน Security Operation Center Manager (SOC Manager) ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานด้าน Security เละ Security Operation Center อย่างน้อย มีประกาศนียบัตรอย่างไดอย่างหนึ่ง ceH, Certified ISMS (ISO27001 Lead Auditor, CISSP, CISA, CompTIA Security+ CompTIA Network+ Cyber Security Analyst ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต้ ปรับปรุง ทคโนโลยีสารสนเทศ( (Security Operation Center) อย่างน้อย ได้แก่ CySA+, ceH, GCIH, CISSP, CompTIA Securi ty+, CompTIA Network+ Cybersecurity Operator ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเท ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า (Security Operation Center) มีประกาศนียบัตรอย่างไดอย่างหนึง ได้แก่ CySA+, CompTIA Security+ หรือ CompTIA Network+ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้ ติดต่อสอบถาม โทร 025899899 ต่อ 5219 5290 ส่งเอกสารสมัครงาน RECRUIT@CGC.CO.TH"

🕖ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์🕖
🚩Required
💼คุณสมบัติ
1. Security Operation Center Manager (SOC Manager)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลรับผิดชอบในการตรวจพบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตอบสนองโดยการวางแผน แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการรับมือและหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
• บริหารจัดการ ควบคุม และจัดทำแผนงาน ตารางงาน รวมทั้งประเมินผลทีมงาน
• ติดตามและปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
• จัดทำ Presentation จัดการประชุม สรุปผลการดำเนินการการแก้ไขเหตุการณ์ภัยคุกคาทางไซเบอร์เป็นประจำทุกเดือน
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Cybersecurity Issue หรือ Cybersecurity Solution ให้กับลูกค้า
• ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน และ/หรือ ลูกค้า
2. Cyber Security Analyst
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือพฤติกรรม หรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงลึกได้ เพื่อตอบสนองและสนับสนุนการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์
• ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ทีมงาน
• ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน
3. Cybersecurity Operator
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร หรือ พฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร และให้คำแนะนำเบื้องต้นได้
• จัดทำรายงานผล สรุปรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ด้านการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สามารถระบุเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและเจ้าของระบบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น
• ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ส่งเอกสารสมัครงาน👇👇
🚩Email 👉🏻recruit@cgc.co.th
🚩Walk-in 👉🏻ณ สำนักงานใหญ่ จ-ศ เวลา 9.00-16.00น.‼️
🏫ที่อยู่สำนักงานใหญ่
https://goo.gl/maps/J5hXiYpBWH84XGZdA
สอบถามเพิ่มเติม
✉️Messenger FB m.me/recruitcgc
📲02-5899899 ต่อ 5219

, ,

Related posts

Sr. Security Engineer

DCS เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "Sr. Security Engineer" สนใจส่ง CV มาได้ที่ recruit@dcs.premier.co.th

 

application Cyber Security

ประกาศหาตัวเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติ
1.Mobile application ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
2.สื่อสารภาษาอังกฤษีได้ดี
3.มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาในงานได้เป็นอย่างดี
4. ทำ Present นำเสนอข้อมูลได้ และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้
5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Computer Science,
Computer Engineering,...

Latest posts

OutSystems Developer

บริษัท ไอแพสชั่น จำกัด
รับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง OutSystems Developer
จำนวน 3 ตำแหน่ง
ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
ถ้ามี Background C#.NET จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นั่งทำงานที่บ้านได้เลย...

Digital Marketing

บริษัท GK Beauty เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง​ : Digital Marketing
เงินเดือน : 25,000 - 40,000 บาท
โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน

รายละเอียดงาน: ดูแล
•Web...

โปรแกรมเมอร์

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด รับสมัครโปรแกรมเมอร์ (พนักงานประจำ)
คุณสมบัติ
1. ชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3....

Senior System Developer

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีงานดี งานเด่น มาบอกกันค่า...
ประจำสำนักงานใหญ่ สมุทรสาคร
สนใจทักเลยนะคะ คุณเกด 062-5970258

Java Programmer,Software Tester

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จำกัด
หาเพื่อนร่วมงานด้าน IT เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับงานบริการด้านการรักษาพยาบาล

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท โบนัส และสวัสดิการครบ
...

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *