Category: Gaming

Game Developer

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ บ.คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด ต้องการรับสมัครตำแหน่ง [Game Developer] (Urgent!!) Job description: พัฒนา เขียนโค้ด และแก้ไขปัญหาเกมส์ ทำงานร่วมกับเกมส์ดีไซน์เนอร์ Qualification: -เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -เรียนรู้เทคโนโลยีและ api ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว -สามารถเขียนภาษา C++ ได้ -มีประสบการณ์ด้าน Unity หรือ Unreal Engine -ควรจะมีความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ได้อย่างดี -สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะด้านการจัดการเวลาได้ดี -หากมีประสบการณ์ในด้านทำเกมส์มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ jobs@corecell.co.th สถานที่ทำงาน ชั้น 15 อาคารธนบุรีพลาซ่า ใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู หมายเหตุ :

Read more

Technical Lead Game Programmer

โอกาสมาถึงแล้ว ตามคนคนอยากทำเกม!!! Technical Lead Game Programmer Salary max 80k Job Description เป็นที่ปรึกษา PM ในการวาง Roadmap ในแต่ละ Phase แก้ไขปัญหาทางเทคนิคระดับสูงให้กับตัวเกม พัฒนาเกมในฝั่ง Server เป็นหลัก ช่วยลูกทีมในการพัฒนาเกมฝั่ง Client ช่วย PM ตามงานแบบ Daily (ในฐานะ Scrum Master) ควบคุมให้ทำงานแบบ Agile Scrum Framework (ในฐานะ Scrum Master) ควบคุมดูแลและสอนทีม Game Programmer Qualification ประสบการณ์พัฒนาเกม 3-5 ปีขึ้นไป ทำงานกับ Unity ได้เป็นอย่างดี พัฒนาเกมด้วย #C, JavaScript, TypeScript ได้ สามารถพัฒนาเกมฝั่ง Server ด้วย Socket.IO

Read more

Junior Game Designer

GAMEINDY เปิดรับสมัคร แบบด่วนๆ ตำแหน่ง : Junior Game Designer เงินเดือน 17k – 30k(หรือตามตกลง) สมัครคลิก >> http://bit.ly/2Lkly9a ความรับผิดชอบ พัฒนากรอบแนวคิด สร้างต้นแบบ กลไกต่างๆของเกม (ระบบเพื่อน, การแข่งขัน และอื่นๆ) ใส่เนื้อหา รายละเอียดแต่ละระดับ ปรับแต่งสมดุลในเกมโดยใช้ข้อมูลจากค่าสถิติ สื่อสารให้ทีมงานภายในและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เกมและกลไลต่างๆของเกม นำเสนอไอเดียและออกแบบ เกม ระบบต่างๆ เควสหรือกิจกรรมในเกม เขียนโปรแกรมภาษา LUA (หรือภาษา script อื่นๆ) เพื่อนำสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ใส่ลงไปในเกม เขียนโค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย และสะดวกในการแก้ไขภายหลัง คุณสมบัติผู้สมัคร หลงใหลในการเล่นเกมและพัฒนาเกม ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเชิงตรรกะ สื่อสาร ทำเอกสารและนำเสนองานได้อย่างเป็นระบบ มีความรู้พื้นฐานด้าน วรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา ศิลปะ ดนตรี และตัวอย่างเกมในหัว

Read more